סליל ובית סליל במכונת תפירה יוקאי | החדרת בית סליל Bobbin and Bobbin case in JUKAI machine


Post time: 11-15-2017