เครื่องมือวัดค่าแบตเตอรี่ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ จำเป็นจะต้องรู้ค่าแบตเตอรี่เสียก่อน หลักๆคือค่าความถ่วงจำเพาะและค่า CCA ซึ่งมีเครื่องจำเพาะวัดค่า


Post time: 09-03-2017