• 1250 دستگاه پیچش دوتایی دوتایی
  • دستگاه بافندگی
  • دستگاه جوشکاری ته قایق برای هادیهای رشته ای
  • تستر جرقه ای با فرکانس بالا یا قدرت
  • بانچر پیچ خورده با سرعت بالا
  • پرینتر لیزری
  • دستگاه ضربات عمودی سری LTM-B